Idejo za samosvoje obraze likov so Švedi našli v lesenih afriških maskah. Tudi govor je za neodvisnico na zavidljivem nivoju, zato je vzdušje odlično.