Inventar skoči na plano, ko se približaš spodnjemu robu zaslona. Čeprav si priden pobiralec, ni gneče, saj se sproti prazni.