Biblični krožek s sestro Maričko! Danes analiza prilike o Sodomi in Gomori s praktičnimi primeri. Prinesite svojo tuniko, za robčke poskrbimo mi.