V akcijsko-tiholazniških okoliših nas špil mestoma preseneti s kakim kvazi ploščadarskim izzivom. Da dosežemo višji nivo, se moremo na primer poigrati s postav­ljanjem težkih zabojnikov. Ako zaradi manka ustreznega talenta tega ne zmoremo, je treba poiskati alternativno pot.