Pokalice v začetnem stanju bistveno bolj škodijo organskim kot mehanskim nasprotnikom. Nekatere, denimo pištolo, lahko naknadno modificiramo s sistemom, ki olajša luknjanje kovine.