Med ključnimi novostmi trojke glede na prejšnja dela sta boj od blizu z eksekucijami in uporaba zaklona iz tretje osebe nalik Gears of War. Nekateri vihajo nosove, saj rana zaradi dvojke še skeli. A po drugi strani to pomeni, da se serija igralno razvija.