Takole je videti vmesnik za dopolnitve (augmentations), kjer si imel za vsakega od petih delov telesa tri možnosti.