Streljal si lahko na vsakogar, tudi zaveznike, kar je bilo v kaotičnih bojih s soborci ob strani včasih zagamano zaradi prijateljskega ognja.