Naval Ordnance Research computer (NORC) je bil ob splovitvi leta 1954 najbolj zmogljiv računalnik na svet­u. Teta za terminalom je programerka, ne taj­nica. Raču­nal­­niš­ki svet ni poznal dis­kriminacije.