Razen wiimota je moč uporabiti še classic controller in gamecubov plošček, ki nadkrilita navezo wiimota plus nunčaka.