Bojevanje je na spodnjem koncu dodelanosti v akcijadah, dočim je tiholazenje v primerjavi z recimo Batman: Arhkam Asylumom še bolj preprosto.