Prizorček iz ToaW da vedeti, koliko časa zahtevajo resnejši naslovi. Pod sleherno ikono se skriva skladovnica enot, ki vsaka zase zahtevajo pedantno pozornost. Poteza mimogrede traja uro in več.