Battle Isle 2 uporablja pristop, kjer enota z višjo lastnostjo iniciative (vse prevečkrat napadalec) v boju ustreli prva, kar ji da pre­cejšnjo premoč. Realističnejši je način več rund streljanja v enem spopadu, kakršnega nuca celo neodvisniški Wesnoth.