V štacuni moraš pri barantanju paziti, da postaviš ceno, primerno vrsti kupca. Drobna sirota namreč ne premore sredstev zarejenega bogatuna.