Opravljanje nalog za ključne frakcije nam pri njih dviguje ugled in odklepa dobrote. Postranski kvesti sodijo med zanimivejše, denimo tale vesoljski.