Dual wielda ni, tako kot ne podnapisov za besedičenje izven vmesnih sekvenc. To zna zmotiti, saj govorjenje ni najbolj razločno.