Podobo najočitneje dvignejo nad tisto v enici predvsem svetloba in učinki. Okolica in zveri mečejo lepe sence, nesrečni soldatje mahaje izginjajo v snopih plamenov in ko se velika ladja raztrešči, se kosi razletijo na vse strani.