… vendar si lasti spletno in bližinsko več­igralst­vo (PS2 ima razdeljen zaslon za štiri) ter možnost glasbene spremljave po želji.