Pritisk stikal aktivira bloke ustreznih barv. Včasih je možnosti nalašč več in moraš med njimi slepo poskušati. V ozadju ves čas gode podjetna, enigmatična glasbica.