Nekaj trikov je novih, večina starih, specialka pa ima pomembnejšo vlogo kot v enici.