Ajzenponarsko furanje je pravljič­no, otroško nedolžno in farbovito. S pe­rescem premikaš ročico za dolo­ča­nje hitrosti in vlečeš piščal. VU-VUU!