Sporno streljanje civilistov na letališču se bo vsakogar dotaknilo po svoje. Mene se ni pretirano, medtem ko je bil občutljivček Sneti manj ravnodušen.