Večinoma mesarimo peš, sem in tja pa nas igra posadi za kanon ali v minitank. Tedaj je karnaža še bolj nepopisna.