Orjaški cepelin skriva dvorane, ki zahtevajo nekaj ploščadnih spretnosti. Ni težko, tako kot ne vsa igra, ki zna (naj)bolj sesti ne prav izkušenim.