Bismarck je iz Hamburga, tako kot večina nemških bojnih ladij, najprej odplul na urjenje v Baltik, kjer so preizkusili motorje ter umerili topove, kompase in radar.