Tete iz knjižnice se spomnite iz filma. Tukaj je sučišče razgibanega, vzdušnega nivoja, kjer se police premikajo, vmes pa polzijo duhovi.