Med letenjem je dinamičnega radijskega čveka malo. Se pa v japonski kampanji sakepivci oglašajo s tako mastnim naglasom, da jih komaj zastopiš.