Omeniti velja, da imaš lahko s sabo le eno orožje, da so nivoji domiš­ljijski, obračuni pa standardni, in da lahko odkleneš mnoge sk­riv­nosti v obliki slikic. Smisel vsega pa je kajpak čim večja količina točk.