Pogled od strani ima veliko neizkoriščenega potenciala, a žal v njem prebijemo malo časa. Sonic se stežka privaja na 3D in več takih prijemov bi bila dobrodošla popestritev.