1642: Pascaline Pascaline naj bi bil prvi računski stroj, čeprav ga niso nikoli množično uporabljali. Njegova zobata kolesa so se namreč vse prerada zatikala.