1622: Logaritmično računalo je bilo pred tristo petdesetimi leti nekaj takega, kot je dandanes kalkulator.