Nekaj stoglavi šupak sredi peska leta 1910. A že takrat je bil Las Vegas znan po kvartopirstvu in pijači. Tudi danes je to edini ameriški kraj, kjer pogosto vidiš ljudstvo s pirom na ulici.