Merkava 3 BAZ dor dalet, ki predstavlja glavnino trenutnih izraelskih tankovskih sil, na vadbišču. Kratica BAZ označuje nadgrajeno tretjo generacijo namerilnih naprav, dor dalet pa je oznaka za četrto generacijo dodatnega oklepa, ki ga je moč videti na straneh kupole (dor - generacija, dalet - četrta črka hebrejščine). Vozilo ni čisto v zakritem (hull-down) načinu, toda vidi se, da mora biti tank za streljanje v takem položaju sposoben top usmeriti tudi navzdol, kar je tradicionalno šlo bolje zahodnim tankom, ki so bili konstruirani za tako vrsto boja. Trojka na zadku kupole pomeni, da gre za tretji vod; običajno je pred to številko še hebrejska črka od ena do štiri, ki označuje, za kateri tank v vodu gre. Puščica na začetku podvozja govori, da gre za drugo četo, tri črte na cevi pa kažejo na tretji bataljon. Merkave 3 se sicer trenutno pospešeno zamenjujejo s štiricami.