Dizajn sovragov so ponekod prevzeli iz starejših platformščin, več kot polo­vica beštij pa je čisto novih.