Tu sta od začetka sedemdesetih do septembra 2001 stala WTCjeva dvojč­ka. Točka nič je že dve leti strogo varovano gradbišče za njunega naslednika. Zraven bodo uredili spominski center z muzejem.