Jasnina je osredotočena predvsem na boj, zato so drugi možni pristopi potisnjeni vstran. Tiholazenja niso izboljšali, retorične akrobatike pa je ravno za eno mutirano ožarčeno pižmovko.