Prvi Street Fighter (enica) je bil tržno neuspešen in je rabil bolj kot razvijalna podlaga za dvojko.