Konan, kot ga pozna večina: v roki krepelo, ob nogi baba, pod njim nagrmadena trupla pobitih sovražnikov. A to je samo del njegovega izročila.