Knjiga in scenarij sta nastala vzporedno. Tako Kubrick (levo) kot Clarke sta zaslužna za oboje.