Dobrih ugank v sodobnih frpjkah primanj­kuje. Avencastove se lepo vpletejo v zgodbo in niso same sebi namen.