Nalog s premikanjem blokov je več in težavnost kajpak narašča.