Primer, ki odtopota od matema­ti­čar­jenja in zahteva le ustvarjalno razmiš­ljanje okrog vogala.