Za tega črva sem vojsko konkretno nabildala. Z manjšimi spremembami je zdržala vse do konca.