Mehanskih puzel in nenavadnih mehanizmov ni na spregled. Nadomešča jih pregledovanje prizorišč zločina.