Rdeče cifre nad orčjo svojatjo so merilnik vročekrvnosti. Ta se z uspešnimi napadi polni, slaba morala, preskakovanje potez in dobivanje po grbi pa ga praznijo. V šesto (kar bo v roku enega leta) želim, da je junak polnomočno vključen v boj.