Štorija, ki zaključuje dogajanje iz petke in iz škratovskega priveska ter se naslanja na dogajanje iz Temnega mesije, je bolj kot ne brezvezna in nerazločna. Svet Might and Magica je vse premalo razdelan.