Keen - prva gladko pomikajoča se ploščada na pisiju. Bila je temu primerno popularna.