Za tosortno kvartanje potrebujete več prostora kot za rundo taroka, a napram igralnim ploščam večine namiznic je uporabljena površina zanemarljivo majhna. Soigralce prisilite, da prinesejo pilo in jelo.