Veliko vlogo pri privajanju na grafični vmesnik so imele aplikacije, ki so Okna zaganjale po potrebi.