Velika večina streljank se močno poslužuje predprocesiranja iskanja poti. Kje je dober zaklon in slično, oblikovalci določijo kar ročno.